Sociale Verzekeringen

Sociale Verzekeringen, wat zijn dat? En bij welke instantie kan ik terecht met vragen over Sociale Verzekeringen? Die laatste vraag is het gemakkelijkst te beantwoorden. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de Sociale Verzekeringsbank, beter bekend als SVB. SocialeInfo.nl opereert onafhankelijk en is dan ook niet met de SVB verbonden: onafhankelijkheid staat voor ons voorop. Het grote probleem voor veel mensen is dat het telefoonnummer van de SVB lastig te vinden is.

Telefoonnummer

De SVB heeft verschillende kantoren en vele telefoonnummers voor specifieke vragen. Zo worden bijvoorbeeld vragen over Kinderbijslag niet alleen door één afdeling beantwoord, maar ook nog eens door verschillende kantoren (locaties) in Nederland. Daarbij komt dat het lastig te ontdekken is bij welk kantoor u nu precies moet zijn: voor elk soort vraag en elke postcode in Nederland is weer een ander telefoonnummer van de SVB van belang. Op die manier ervaren veel mensen een drempel om contact op te nemen met de Sociale Verzekeringsbank. Dáár brengt Teleconcern verandering in: via onze doorschakeldienst wordt u via één telefoonnummer voor € 0,90/min. (ook na doorverbinden) snel doorverbonden met de juiste afdeling van de SVB. Het telefoonnummer van deze dienst is: 09067890000. Eén makkelijk te onthouden nummer voor al uw SVB-vragen.

Wat Sociale Verzekeringen zijn, is een lastiger te beantwoorden vraag. In zijn algemeenheid zijn het de werknemersverzekeringen en volksverzekeringen, maar dan bent u nog niet veel wijzer. Concreet hebben Sociale Verzekeringen dan ook betrekking op het garanderen van inkomen door de overheid ten tijde van ouderdom (AOW), als gevolg van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid (zoals PGB en de Asbestregeling), als gevolg van overlijden (Anw) en voor de opvoeding van kinderen (Kinderbijslag).

SocialeInfo.nl beantwoordt onder meer vragen over de Algemene Ouderdomswet (AOW).

Nederland staat internationaal bekend om zijn Sociale Verzekeringen. Er zijn maar weinig landen waar het sociale ‘vangnet’ net zo goed is, of beter is, dan in ons land. Uiteraard kan de afhandeling van de Sociale Zekerheid tot klachten over de Sociale Verzekeringsbank leiden. In dergelijke gevallen doen burgers er goed aan eerst telefonisch contact op te nemen met de SVB. Het is goed te vermelden dat SocialeInfo.nl onafhankelijk is, en dus ook onafhankelijk(e) informatie verstrekt, omdat SocialeInfo.nl niet met de SVB is verbonden. Daarom staat onafhankelijkheid en objectiviteit bij ons voorop. Belt u liever rechtstreeks met de SVB? Ook daar doen wij niet moeilijk over: dit telefoonnummer – waarnaar de doorverbinddienst van Teleconcern ook doorverbindt – is 0206565656.

Heeft u een vraag over Kinderbijslag? Wij geven graag meer informatie.

De informatie op SocialeInfo.nl is zo volledig mogelijk. Toch kan een informatieve website over een breed onderwerp als de Sociale Verzekeringen en Volksverzekeringen nooit helemaal volledig zijn. Wij raden u dan ook aan om telefonisch contact op te nemen met de uitvoerder van de Volksverzekeringen in Nederland, de SVB.

SVB bellen?

Op de website van de SVB vindt u de verschillende telefoonnummers. Eenvoudiger is het echter om te bellen via Teleconcern via telefoonnummer 09067890000. Via dat nummer wordt u voor € 0,90 per minuut – ook na het doorverbinden – door onze doorverbinddienst doorverbonden met de juiste afdeling en het juiste kantoor van de Sociale Verzekeringsbank. De medewerkers van de SVB kunnen uw specifieke vraag meestal beter beantwoorden dan deze website.

Schuiven naar boven