AOW Telefoonnummer

De Algemene Ouderdomswet (AOW) is een veelbesproken wet. Deze wet regelt het Ouderdomspensioen wat een gerechtigde van de overheid ontvangt. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de AOW maandelijks uit. Voorheen was de AOW-leeftijd – dat is de leeftijd waarop iemand een AOW-uitkering ontvangt – altijd 65 jaar. Sinds 2012 is de AOW-leeftijd verhoogd. De AOW-leeftijd wordt tegenwoordig stapsgewijs verhoogd, maar ook nu wordt er in de politiek en maatschappij nog veel gediscussieerd over de hoogte van de AOW-leeftijd.

  • Geboren tussen jan. 1953 en aug. 1955: 66 jaar en 4 mnd.
  • Geboren tussen sept. 1955 en mei 1956: 66 jaar en 7 mnd.
  • Geboren tussen juni 1956 en febr. 1957: 66 jaar en 10 mnd.
  • Geboren tussen mrt. 1957 en dec. 1957: 67 jaar

De hoogte van de AOW per 1 juli 2019 is € 1158,22 voor een alleenstaande die de loonheffingskorting toepast. Wanneer u samenwoont (gehuwd, geregistreerd partner of anderszins) is de AOW-hoogte anders. Heeft uw partner net als u de AOW-leeftijd? Dan is het bedrag per persoon € 795,69 per maand. Heeft uw partner niet de AOW-leeftijd? Dan ontvangt u vanaf 1 juli 2019 € 795,69 per maand. Er kunnen zich altijd bijzonderheden voordoen in uw situatie. Niet op alle AOW-vragen is een eensluidend antwoord te geven. Vaak is het antwoord op uw vraag zo specifiek, dat u daarvoor het beste de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt bellen. Via SocialeInfo.nl vindt u een telefoonnummer waarmee u snel in contact komt met de SVB als u de Sociale Verzekeringsbank wilt bellen.

De hoogte van de AOW-uitkering is gekoppeld aan het minimumloon en wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.

SocialeInfo.nl is gespecialiseerd in het doorverbinden met de SVB.

AOW Telefoonnummer

Het stelsel van de AOW is in principe niet ingewikkeld, tenzij er sprake is van bijzonderheden. In dergelijke gevallen, waarin het moeilijk is om door de bomen het bos nog te zien, raden wij u aan om, al dan niet via SocialeInfo.nl, te bellen met de Sociale Verzekeringsbank. Het telefoonnummer daarvan vindt u op svb.nl. Uiteraard kunt u zich ook door ons laten doorverbinden met de SVB.

Schuiven naar boven