Kinderbijslag telefoonnummer

Kinderbijslag wordt toegekend indien u kinderen verzorgt en/of onderhoudt. Deze uitkering dient als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een kind. De (hoogte van de) kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders/verzorgers.

Kinderbijslag wordt door de SVB per kwartaal betaald. U ontvangt dus vier keer per jaar kinderbijslag.

De geboortedatum van het kind bepaalt op welk moment u kinderbijslag ontvangt. Was het kind op de eerste dag van het kwartaal nog niet geboren? Dan ontvangt u pas vanaf het daarop volgende kwartaal kinderbijslag. De eerste dagen van een kwartaal zijn: 1 januari, 1 april, 1 augustus en 1 oktober. Op of net na die data vinden ook de kwartaalbetalingen van kinderbijslag plaats door de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In beginsel ontvangt u kinderbijslag voor ieder kind, ongeacht uw inkomen of vermogen. De regeling van de kinderbijslag is daarom niet inkomensafhankelijk en heeft geen nivelleringsdoel. De regeling is in 1941 in het leven geroepen als tegemoetkoming in de onderhoudskosten van een kind.

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind.

Als uw kind 6 jaar oud wordt, gaat de kinderbijslag omhoog. De kinderbijslag wordt opnieuw verhoogd als uw kind 12 jaar oud wordt. De Sociale Verzekeringsbank regelt dit automatisch.

Kinderbijslag: telefoonnummer nodig?

De instantie die vragen over kinderbijslag in Nederland beantwoordt, is de Sociale Verzekeringsbank. Met deze instantie kunt u – via het nummer op svb.nl – telefonisch contact opnemen. Eenvoudiger is het echter om te bellen via doorverbinddienst SocialeInfo.nl, waarbij u voor € 0,90/min. (ook na doorverbinden) wordt doorverbonden met de juiste afdeling én het juiste kantoor van de SVB van het kinderbijslag telefoonnummer. Doorverbinddienst telefoonnummer: 09067890000 (0,90/min. ook na doorverbinden).

Uitspraken Kinderbijslag

Hieronder staan actuele uitspraken over kinderbijslag, waarbij de SVB partij is geweest.

Schuiven naar boven