PGB telefoonnummer

PGB is de afkorting van het Persoonsgebonden Budget. Wanneer u door ouderdom, ziekte of een handicap zorg nodig heeft, kunt u onder omstandigheden in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget. Er bestaan vier soorten PGB’s.

  • Voor kinderen tot 18 jaar: het jeugdhulp-budget
  • Wet maatschappelijke ondersteuning-budget (Wmo)
  • Wet langdurige zorg-budget (Wlz)
  • Zorgverzekeringswet-budget (Zvw)

Met de regelhulp van de Rijksoverheid (Regelhulp.nl) kunt u bepalen hoe en waar u een Persoonsgebonden Budget kunt aanvragen.

Met een PGB kunt u eigen zorg inkopen: het is in feite een zorgbudget. Een PGB is niet hetzelfde als zorg in natura, zoals bijvoorbeeld taxivervoer en/of rolstoelvervoer, of thuiszorg. Als u een PGB krijgt, mag u zelf beslissen welke hulpverleners en begeleiders u inschakelt, de SVB heeft daar in principe niets mee te maken. Binnen bepaalde kaders bent u vrij om het budget zelf te besteden aan de zorg die u nodig heeft of meent nodig te hebben. Het is wel nodig om een PGB-indicatie te krijgen. In principe krijgt u deze indicatie van uw gemeente, neem daarover contact op met uw gemeente. Bij de Wet langdurige zorg (Wlz) is het niet de gemeente, maar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat de indicatie afgeeft.

Indicatie PersoonsGebonden Budget (PGB)

Vaak komt een medewerker van de gemeente of het CIZ bij u thuis. Er vindt dan een gesprek plaats. Aan de hand van dit gesprek wordt de indicatie gegeven. Dit heeft de voorkeur boven het verlenen van een indicatie op afstand, omdat onrechtmatig gebruik van de regeling hiermee wordt voorkomen of althans beperkt (fraude wordt zoveel mogelijk voorkomen).

Het PGB telefoonnummer van de SVB vinden

Is het voor u lastig om via de Regelhulp de juiste weg te vinden? In dat geval kunt u zich ook telefonisch laten doorverbinden, via SocialeInfo.nl, met een medewerker van de Rijksoverheid. Via het telefoonnummer 09067890000 verbindt SocialeInfo.nl u snel en doeltreffend door (€ 0,90/min. ook na doorverbinden) met een medewerker van de Rijksoverheid die u begeleidt met betrekking tot de website Regelhulp.nl. Het is goed te weten dat SocialeInfo.nl niet is verbonden met de Rijksoverheid, de SVB en/of met de website Regelhulp.nl, wij verbinden u enkel door met die instantie voor het PGB telefoonnummer.

Schuiven naar boven