Telefoonnummer SVB

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) hanteert een groot aantal telefoonnummers. De doorverbinddienst van SocialeInfo.nl (een handelsnaam van Teleconcern BV) schakelt door naar 0206565656, u kunt uiteraard de SVB dus ook rechtstreeks via 0206565656 bellen. Vervolgens (of: alvorens) is het ook nog eens van belang om de juiste afdeling/locatie te selecteren. Het is, al met al, niet eenvoudig om de SVB telefonisch te contacteren. Er zijn immers veel verschillende onderwerpen, zoals AOW, kinderbijslag en PGB, waarover u met de SVB contact kunt opnemen, en daar komt dan de geografische spreiding van kantoren (én vragen) nog bij. SocialeInfo.nl krijgt, als niet met de SVB verbonden, en dus (daarvan) onafhankelijke, dienst, regelmatig de vraag hoe het beste met de SVB contact kan worden opgenomen.

“De ambitie van de SVB om de burger klantgericht te bedienen wordt niet (op alle fronten) waargemaakt.”

Dat strookt niet helemaal – of: helemaal niet – met de missie van de SVB, die volgens de website van de SVB (svb.nl) als volgt is:

“De SVB heeft de ambitie om:

  1. een stabiele en wendbare uitvoerder te zijn in het toetsen van persoonsgebonden regelingen en het betalen van uitkeringen en tegemoetkomingen in sociale zekerheid en zorg;
  2. een proactieve ketenpartner te zijn die intensief samenwerkt in ketenprocessen en partners van gegevens/informatie voorziet;
  3. en natuurlijk een betrouwbare dienstverlener te zijn, die vanuit effectiviteit en efficiency-oogpunt de burger klantgericht, rechtmatig en tijdig bedient, waarbij de burger weet en krijgt waar hij recht op heeft.” (Bron: svb.nl, cursivering: SocialeOverheid.nl.)

Niet voor niets geven veel burgers en zelfs gemeenten er de voorkeur aan om contact op te nemen via één centraal, landelijk telefoonnummer, om dusdoende doeltreffend en snel door doorverbinddienst SocialeInfo.nl te worden doorverbonden met de Sociale Verzekeringsbank voor € 0,90 per minuut, ook na doorverbinden via telefoonnummer: 09067890000. SocialeInfo.nl is geen overheidsdienst en dan ook niet verbonden met, of aangesloten bij, de SVB. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks de SVB bellen via 0206565656.

Schuiven naar boven